Bestuur

Het bestuur van de hav vrachtwagengroep wordt gevormd door:

Toon van Diepen, e-mail: anthoniu@xs4all.nl,
Ben de Kok, e-mail: Ben.de.Kok@havvrachtwagengroep.nl,
Alex Godijn, e-mail: info@multigo.nl,
Mart Leek, e-mail: martleek@live.nl,
Webmaster, M.Pothof: info@havvrachtwagengroep.nl.

Bankrekeningnummer HAV Vrachtwagengroep:
NL80 RABO 0198 2171 45  t.n.v.  De HAV vrachtwagengroep.