In ’t nieuws ….

Den Haag – 24 april 2013 Tussen de staatssecretaris Weekers van Financiën en de oldtimeralliantie is alsnog een akkoord gesloten over de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Dit meldt het ministerie van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe plannen zouden inhouden dat de leeftijdgrens voor belastingvrije benzineauto’s verhoogd zal worden naar 40 jaar. Voor auto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar, komen in aanmerking voor het ‘kwarttarief’ (met een maximum van 120 euro per jaar).

Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPGinstallatie en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is. Indien auto’s met ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing worden.
Motorfietsen en bedrijfswagens komen wel in aanmerking voor het kwarttarief.